۸۷۷ متر ساختمان کلنگی در جنت اباد مرکزی زیر قیمت

۸۷۷ متر ساختمان کلنگی در جنت اباد مرکزی زیر قیمت

90,000,000 تومان

۸۷۷ متر ساختمان کلنگی در جنت اباد مرکزی زیر قیمت
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶
موقعیت و دسترسی عالی / زمین خوش قواره
بر ۲۲ متر
گذر ۱۰
تعداد مالکین ۶، فروشنده قطعی
جهت ملک شمالی
پهنه شهرداری r۱۲۲
سند تک برگ
قیمت متری ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

فروش ساختمان کلنگی در شهران ۳۵۵ متر
۲۷۵ متر در سازمان برنامه شمالی
۳۸۰ متر خانه کلنگی جنت اباد مرکزی
آگهی های خرید فروش معاوضه ملک کلنگی در تهران

اشتراک