۴۵۰ متر ملک کلنگی بلوار مرزداران

۴۵۰ متر ملک کلنگی بلوار مرزداران

برای قیمت تماس بگیرید

۴۵۰ متر ملک کلنگی بلوار مرزداران
بهترین فرعی، زیر قیمت
بر ۲۰ متر
گذر ۱۲ متر
جهت ساختمان جنوبی، خوش قواره بدون قناسی
تک مالک – پهنه شهرداری R
سند تک برگ
مالک فروشنده واقعی
در حال حاضر دو طبقه و تخلیه هست
قیمت آپارتمان نوساز در منطقه متری ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳

۳۸۰ متر خانه کلنگی جنت اباد مرکزی
۲۷۰ متر مشارکت در ساخت جنت اباد مرکزی
۳۴۰ متر خانه کلنگی بلوار فردوس غرب
۴۰۰ متر خانه کلنگی تجریش دربند
آگهی های مشارکت در ساخت ساختمان غرب تهران
آگهی های فروش و خرید خانه کلنگی غرب تهران
فروش و خرید ملک کلنگی بلوار مرزداران – شهرک ژاندارمری

اشتراک