۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

100,000,000 تومان

۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت
بهترین فرعی
جهت ملک جنوبی
بر ۱۰ متر / گذر ۱۰
پهنه شهرداری R122
سند تک برگ آماده محضر
مالک فروشنده واقعی
خوش قواره بدون یک سانت قناسی
قیمت متری ۱۰۰ تومان
میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
فایل های مشابه موجود می باشد

۳۸۰ متر خانه کلنگی جنت اباد مرکزی
۲۷۰ متر مشارکت در ساخت جنت اباد مرکزی
۳۵۵ متر ساختمان پهنه s در شهران
۳۴۰ متر خانه کلنگی بلوار فردوس غرب
۳۴۵ متر ملک کلنگی بازار ناصرخسرو
آگهی های فروش و خرید خانه کلنگی غرب تهران
آگهی های مشارکت در ساخت غرب تهران
معاوضه خرید فروش خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

اشتراک