۲۷۵ متر خانه کلنگی در سازمان برنامه شمالی زیر قیمت

۲۷۵ متر خانه کلنگی در سازمان برنامه شمالی زیر قیمت

110,000,000 تومان

۲۷۵ متر خانه کلنگی در سازمان برنامه شمالی زیر قیمت
۳ مالک / سند تک برگ
جهت ساختمان شمالی
بر ۱۱ متر
گذر ۸
محیط دنج و دسترسی عالی
خوش قواره بدون یک سانت قناسی
قیمت متری ۱۱۰ تومان
مشاور : میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶

۲۸۶ متر خانه کلنگی در جنت اباد جنوبی
۳۸۰ متر خانه کلنگی جنت اباد مرکزی
۳۰۰ متر مشارکت در ساخت در مرزداران
آگهی فروش و خرید خانه کلنگی در تهران

اشتراک